ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ-ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ- ਡਾ. ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ

ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ,ਜੱਗੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ,ਤਾਜ਼ੀ ਸਿੰਜੀ ਨਮ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਸਹੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਉਛਲ ਕੇ …

Read More