ਿਬ੍ਰਟਿਸ਼ ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਨੇ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਸੱਖਸ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਨਿਊਯਾਰਕ( ਅਗਸਤ 17) ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ  ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਿਵਖੇ ਹੋਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਬ੍ਰਟਿਸ਼ ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਿਸੱਖਸ …

Read More